Komisja Instruktorska MCHH

Jeśli jesteś kandydatem na stopień możesz utowrzyć swoją próbę za pomocą przycisku na dole, jeśli jesteś członkiem komisji zaloguj się


Nowa próba

Podsumownie prób


Liczba prób w systemie: 203 (86 w trakcie)

Loading...

Spotkania

  • Spotkanie KI – 2.06 : 02 cze 18:00 - 22:00
  • Spotkanie KI – 9.06 : 09 cze 18:00 - 22:00

Dodatkowe informacje

Druhowie, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Komisja Instruktorska sugeruje przy opracowywaniu programu próby od razu zastanowić się nad alternatywnym równoważnym zadaniem, które może być zrealizowane w trybie online lub ograniczającym kontakt i spotkania. Ułatwi to realizację próby w sytuacji, gdy pojawią się nagle dodatkowe ograniczenia w naszej harcerskiej działalności.

Skład Komisji:
hm. Dariusz Grochal (z wyboru)
hm. Michał Kruk
hm. Piotr Popławski – przewodniczący (z wyboru)
hm. Paweł Pyzik (z wyboru)
hm. Szymon Pyzik
hm. Paweł Szczerbiński – sekretarz
phm. Michał Brzoskowski
phm. Mateusz Rymar
phm. Stanisław Szombara

Kontakt z KI:
e-mail mlp.ki@zhr.pl